FAQ - otázky a odpovědi k midas Civil

Projektant by na začátku výpočtu měl uvažovat rozumné rozdělení tuhosti konstrukce. Při působení zatížení na betonovou konstrukci vzniknou trhliny nejdříve vzniknou v nejvíce namáhaném průřezu. Jeho tuhost se redukuje a namáhání se přesouvá do dalších průřezů. Tuhost průřezu porušeného trhlinami je výrazně menší než nepotrhaného průřezu. Je...

Midas neumožňuje definovat kabel (Tendon Profile) na plošné elementy. Proto se přistupuje k náhradnímu modelu s dodatečným prutovým elementem, na který je definován kabel a přes který se v uzlech sítě plošného prvku vnáší účinky předpětí.