FAQ - otázky a odpovědi k midas GTS NX

Analýza konstrukcí ze zdiva v programech Midas vede na materiálově nelineární analýzu s uvažováním plastického materiálu. Pomocí tohoto modelu lze zohlednit různé způsoby porušení zděných prvků.


V Midas Gen lze definovat nosníkový prvek, který je spojen s plošným prvkem (Plate element) vložením linie (Create element) a přiřazením vlastností této linii. Spojení liniového prvku s plošným je v uzlech sítě plošného prvku. Požadované odsazení žebra je možno provést ve vlastnostech zadaného průřezu pomocí tlačítka Change offset.