FAQ - otázky a odpovědi k midas GTS NX

Posuny podloží spojené s ražením tunelu se vyskytují ve směrech x, y a z, takže pro přesnou reprezentaci chování podloží během výkopových procesů je zásadní podrobné 3D numerické modelování. 2D analýza navíc není schopna realisticky zobrazit mechanické chování, které probíhá v průsečících tunelů apod.

V praxi se setkáváme s případy, kdy zjednodušení problému na 2D úlohu nedokáže postihnout reálné působení konstrukce. V tomto případě jde o stěnu z mikropilot s vloženými mezilehlými základy na pilotách, které působí jako vodorovné podpěry pro stěnu. Zjednodušený 2D model nedokáže věrohodně určit chování opěrné stěny mezi základy. Řešením je 3D...

Efektivní aplikací je použití 3D modelu pro pilotu včetně jejího přilehlého zemního prostředí, kde je zemní prostředí modelováno pomocí solid elementů a piloty jako prutové prvky typu Embended, čímž je zajištěno vzájemné spolupůsobení, aniž by bylo nutno ručně spojovat uzly sítě piloty s uzly solidů.