Analýza mostní opěry

04.03.2021

Mostní opěry jsou betonové konstrukce, které stojí na rozhraní mezi zemním prostředím a mostem.

Přenášejí zatížení z nosné konstrukce do únosného prostředí. Cílem návrhu je ověření chování opěry v čase z pohledu sedání se zohledněním všech vlivů zemního prostředí. Podcenění sedání má vliv na použitelnost celé konstrukce a může vést ke snížení celkové životnosti konstrukce.

Předmětem webináře je případová studie mostní opěry a ukázka komplexního řešení v programu Midas GTS NX.

Termín: 18.3. ve 13:00

Přednášejí: Ing. Marek Michna, Ing. Felipe Gutiérrez

Analýza mostní opěry jako 2D úlohy bez zohlednění časové analýzy a vlivu proudění může být v některých případech nedostatečná vzhledem ke složitosti geometrie opěr obzvláště u šikmých mostů. V našem případě bude prezentován 3D model opěry za pomoci softwaru Midas GTS-NX. Model je vytvořen pomocí objemových 3D prvků.

Cílem je posoudit sedání opěry včetně vlivu prosakující spodní vody a ověřit statické účinky všech částí opěry a dlouhodobého chování z pohledu sedání.

Klíčová slova:

  • 3D FEM analysis
  • Fully coupled analysis
  • Pile design
  • Consolidation

Záznam z webináře bude dostupný na našem kanálu YouTube.