Eva Hrubešová [3D MKP modelování]

17.04.2020

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Vedoucí Katedry geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TUO, kde mimo jiné vede řadu předmětů zaměřených na modelování a výpočty geotechnických úloh. Autorka řady odborných publikací. Základní zaměření: geotechnické a podzemní stavitelství, stabilita přírodních a antropogenních svahů, zakládání staveb, inverzní analýza.

Máte dotaz na našeho experta? Kontaktujte nás.