Gabriel Meždej [3D projektování]

24.04.2020

Ing. Gabriel Meždej
Projektant mostních konstrukcí ve firmě Cemos s.r.o. Dlouholeté zkušenosti s projektováním mostů ve 3D. Autor programu Easy Bridge pro 3D projektování mostů a liniových konstrukcí.

Ing. Gabriel Meždej
Ing. Gabriel Meždej