Jak lze modelovat výztuž v betonu?

24.04.2020

Lze uvažovat model ze 3D solid elementů jak pro betonový blok tak i pro betonářskou výztuž. Pro tento účel je rozhraní mezi výztuží a betonem modelováno pomocí interface elementu.

Materiálový model pro beton:

Model spolupůsobení výztuže s betonem

Material > Create > Isotropic > Interface > Bond slip

Interface Bond slip
Interface Bond slip