Jak zadat materiál zdiva v Midas GEN?

28.04.2020

Analýza konstrukcí ze zdiva v programech Midas vede na materiálově nelineární analýzu s uvažováním plastického materiálu. Pomocí tohoto modelu lze zohlednit různé způsoby porušení zděných prvků.

Plastický materiál
Plastický materiál

Zadání materiálu zahrnuje definici paramterů pro zdící prvek, výplně pro vodorovné a svislé spáry

Vlastnosti zdiva
Vlastnosti zdiva