Jak zadat žebra v Midas Gen?

24.04.2020


V Midas Gen lze definovat nosníkový prvek, který je spojen s plošným prvkem (Plate element) vložením linie (Create element) a přiřazením vlastností této linii. Spojení liniového prvku s plošným je v uzlech sítě plošného prvku. Požadované odsazení žebra je možno provést ve vlastnostech zadaného průřezu pomocí tlačítka Change offset.

Nastavení odsazení

Change offeset - nastavení odsazení
Change offeset - nastavení odsazení