Jak zohlednit vliv trhlin v modelu?

17.04.2020
Trhliny v betonovém prvku
Trhliny v betonovém prvku

Reálné působení ŽB konstrukce

Projektant by na začátku výpočtu měl uvažovat rozumné rozdělení tuhosti konstrukce. Při působení zatížení na betonovou konstrukci vzniknou trhliny nejdříve vzniknou v nejvíce namáhaném průřezu. Jeho tuhost se redukuje a namáhání se přesouvá do dalších průřezů. Tuhost průřezu porušeného trhlinami je výrazně menší než nepotrhaného průřezu. Je doporučeno pro plně a omezeně předpjaté konstrukce zadávat průřezy s průřezovými charakteristikami plného průřezu, konstrukce Částečně předpjaté s charakteristikami průřezu porušeného trhlinami.edit...

Působení prvku s trhlinami
Působení prvku s trhlinami

V programu je možno tuhost průřezu kontrolovat pře funkci Section > Stiffness

Součinitele pro redukci tuhosti průřezu
Součinitele pro redukci tuhosti průřezu

Redukovanou tuhost průřezu je možno aplikovat i pro spřažené průřezy. Zohledněna je i v rámci fází výstavby.

Poznámka:

Přes funkci Section > Reinforcement je možno aplikovat betonářskou výztuž, se kterou bude uvažováno obdobně jako se součinitelem pro redukci tuhosti průřezu. Zadaná výztuž je přepočtena na ideální průřez pře poměr modulů pružnosti.

Nastavení výpočtu s uvažováním redukované tuhosti
Nastavení výpočtu s uvažováním redukované tuhosti