Jaký typ řešiče je vhodné použít?

28.04.2020

Midas FEA NX disponuje nastavením, kterým lze zvolit typ řešiče - viz obrázek Analysis Control.

Doporučené nastavení je zvoleno jako výchozí na hodnotu Auto.

Dense - toto nastavení je vhodné pro modely malých měřítek, nastavení Multi-frontal pro středně velké a AMG iterační řešič je určen pro velké modely.