Jaroslav Procházka [eurokódy]

17.04.2020

Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.
Patří mezi přední české odborníky na betonové konstrukce. Působí na Katedře betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze. Aktivně se podílí na přípravě národních příloh k EN. Zejména se věnuje navrhování podle mezních stavů, nelineárnímu chování štíhlých betonových tlačených prutů, montovaným železobetonovým rámovým konstrukcím, navrhování desek nosných ve dvou směrech a částečně spřaženým betonovým konstrukcím.

Máte dotaz na našeho experta? Kontaktujte nás.