Je tady FEA NX 2022 (v1.1)!

20.12.2021

V letošním prosinci je vydána nová verze FEA NX 2022 (v1.1). Jaké změny a novinky přináší?

Co vše bylo vylepšeno?

 1. Doplněná databáze materiálů pro beton/ocel
 2. Přidána metoda délky oblouku (Arc Length Method) pro analýzu fáze výstavby
 3. Vylepšení funkce měření
 4. Převod jednotek výsledků analýzy vlastních čísel
 5. Vylepšení diagramu výsledků
 6. Vylepšení neprostorové funkce pro vlastnost závislou na teplotě
 7. Import souboru modelu Nastran
 8. Vylepšení povrchové pružiny (typ s normálním/smykovým elastickým typem spojení)
 9. Generování Max/Min/Absolutní výsledky maxima tepelných napětí
 10. Generování podmínky tlumení v podloží


1. Doplněná databáze materiálů pro beton/ocel

 • ASTM, EN, UNI, IS, BS, CSA, CNS, AS/NZS, GOST a další. 
Mesh > Prop./CSys./Func. > Material > Isotropic
Mesh > Prop./CSys./Func. > Material > Isotropic


2. Metoda délky oblouku (Arc Length Method) pro analýzu fáze výstavby

 • Pro analýzu fáze výstavby je zavedena Metoda délky oblouku (Arc Length Method), aby podporovala postupné zatížení (tj. další zatížení po vlastní tíze). 
 • Metoda délky oblouku slibuje efektivní a přesné řešení vysoce nelineárních soustav rovnic, i když Newtonova metoda selže.
Construction Stage > Define Construction Stage > Analysis Control
Construction Stage > Define Construction Stage > Analysis Control


3. Vylepšení funkce měření

 • Data hmot lze prohlížet v ose X, Y a Z samostatně. 
Mesh > Element > Measure
Mesh > Element > Measure


4. Převod jednotek výsledků analýzy vlastních čísel

 • Modální efektivní hmoty a modální participační faktory jsou poskytovány v závislosti na jednotkovém systému zvoleném uživatelem. 
 • Dříve se hodnoty vždy počítaly s jednotkou N, m.. 
Post > Results > Eigenvalue Analysis Result Table
Post > Results > Eigenvalue Analysis Result Table


5. Vylepšení diagramu výsledků

 • Hodnoty lze zobrazit na všech pozicích uzlů v diagramu výsledků. 
 • Dříve bylo možné zobrazit pouze minimální a maximální hodnoty. 
Post > Properties > Diagram > Value Type
Post > Properties > Diagram > Value Type


6. Vylepšení neprostorové funkce pro vlastnost závislou na teplotě

 • Definujte funkci pro vlastnosti závislé na teplotě na základě aktuálního systému jednotek. Zadejte hodnoty jako absolutní hodnotu, nikoli jako faktor měřítka. 
Mesh > Prop./CSys./Func. > Material > Temperature Dependent
Mesh > Prop./CSys./Func. > Material > Temperature Dependent


7. Import souboru modelu Nastran

 • Vstupní soubor Nastran lze importovat do FEA NX 
File > Import > Import Nastran Input File…
File > Import > Import Nastran Input File…


8. Vylepšení plošné pružiny (typ s normálním/smykovým elastickým typem spojení)

 • Tuhost spoje je určena na základě plochy podporované každým spojem. 
Mesh > Element > Create > Other > Surface Spring
Mesh > Element > Create > Other > Surface Spring


9. Generování Max/Min/Absolutní výsledky maxima tepelných napětí

 • Výsledky pro obálky teplotních napětí mezi všemi fázemi analýzy hydratačního tepla. 
Post > Results > Hydration
Post > Results > Hydration


10. Generování podmínky tlumení v podloží

 • Generuje podmínky tlumení ve spodní části volného pole. 
Mesh > Prop./CSys./Func. > Property > Other… > Free Field
Mesh > Prop./CSys./Func. > Property > Other… > Free Field
 • Vygeneruje podmínky tlumení podél spodního okraje vybrané sady sítí. 
Mesh > Element > Create > Other > Ground Surface Spring
Mesh > Element > Create > Other > Ground Surface Spring