Lukáš Vráblík [předpětí]

24.04.2020

doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D.
Lukáš se během své více jak 15leté kariéry v rámci vědecko-výzkumné a projekční činnosti věnuje mostním konstrukcím a konstrukcím z předpjatého betonu. Pracoval v roli zodpovědného projektanta na návrhu a realizaci významných mostních konstrukcí v ČR a v zahraničí.

Komorové, spřažené, letmo betonované mosty, trojský most

Máte dotaz na našeho experta? Kontaktujte nás.