Modelování dynamických jevů v geotechnice

09.04.2021

Negativním vlivem dopravy jsou vibrace, které se šíří do okolí kolem dopravních cest. 

V extrémních případech mají vibrace negativní vliv na osoby nebo mohou způsobovat poškození stavebních objektů v blízkosti těchto tratí. Budeme se proto v programech MIDAS zabývat popisem a numerickým modelováním dynamických jevů, které jsou vyvolány dopravou a ovlivňují nejen mostní konstrukce, okolní zástavbu a další konstrukce, ale také zemní prostředí. 

Webinář vznikl ve spolupráci s VŠB TU Ostrava, Fakultou stavební. 

Termín: 15.4. ve 13:00

Přednášejí: Ing. Marek Michna, Ing. Felipe Gutiérrez

Na webináři bude představen modelový výpočet dynamické odezvy drážního násypového tělesa při průjezdu vlaku. Bude provedena analýza vlastních tvarů a následná dynamická analýza pomocí Time History Analysis. Dynamický modul MIDAS GTS NX umožňuje vyhodnotit výsledky dynamické odezvy ve formě časově proměnných posunů, napětí, rychlostí i zrychlení.