Navrhování stanice Metra D Pankrác v Midas GTS NX

09.09.2021

Jak se navrhovala nová stanice metra D - Pankrác pomocí prostředků matematického modelování Midas GTS NX? Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku.

Projekční práce na budoucí nové lince metra D jsou v plném proudu. Plánovaná trasa má celkem 10 stanic a právě jedna z nich je představovaná stanice Pankrác- ražená podzemní stanice s komplexním řešením přestupních vazeb na stávající trasu.

Webinář bude věnován představení prvotních projekčních prací, způsobu modelování a vypořádáním se s nepříznivými geotechnickými podmínkami. Na závěr bude přiblížen současný stav projekčních i realizačních prací na nové trase metra linky D.

Termín

 • 22. 9. 2021 ve 13 hodin - česky
 • 29. 9. 2021 v 10 hodin - anglicky

Program

 1. Citlivostní analýza dostupných prvků v Midas GTS NX
 2. Představení stanice Metra D Pankrác
 3. Numerické modelování stanice v přípravné fázi projektu
 4. Současný stav projekčních a realizačních prací

Registrace níže na stránce. 

Přednášejí: Ing. Martina Urbánková, Ing. Pavlína Sehnalová

Ing. Martina Urbánková

 • studium, praxe: ČVUT FSv
 • pracuje v Metroprojekt: 16 let
 • podílela se na projektech: Prodloužení linky metra A Praha, Tunel Pohůrka, Tunel Deboreč, Metro D Praha, Bezbariérové přístupy do stanic metra v Praze
 • více než 10 let praxe s programem Midas GTS NX


Ing. Pavlína Sehnalová

 • studium, praxe: ČVUT FSv, KTH Stockholm
 • pracuje v Metroprojekt: 3 roky
 • podílela se na projektech: Tunel Pohůrka, Tunel Deboreč, Rychlodráha Praha - Kladno, Metro D Praha
 • rok pracuje v programu Midas GTS NX
Technické údaje stanice Pankrác D

 • celkový výrub stanice metra: cca 350 m2
 • šířka stanice: 23 m
 • výška: 19 m
 • výrub přestupní chodby: 174 m2 (respektive 142 m2)
 • přístupová štola: 27 m2
 • šachta 45: m2.

Současná síť pražského metra s celkovou provozní délkou 65,2 km má tři trasy (A, B, C), na kterých je umístěno 61 stanic.

Čtvrtá trasa pražského metra byla zahrnuta již do prvních úvah o síti metra v Praze. Vždy byla shoda na tom, že jižní část metropole potřebuje kapacitní, nejlépe kolejovou, páteřní trasu veřejné dopravy. Jedná se o liniovou dopravní stavbu a příprava každé takové investice trvá dlouhou řadu let. Trasa D je tedy již od d90. let 20. století prostorově vymezena v Územním plánu města a později i v Zásadách územního rozvoje, jako propojení jižního sektoru Prahy s centrem (viz obr.). 

Stanice Pankrác

Stanice Pankrác na trase D je díky své koncepci jednolodní ražené stanice charakteristická velkým vzdušným klenbovým prostorem, který podtrhuje význam této stanice, jakožto přestupního uzlu na trasu C.

Stanice Pankrác D je uložena pod stávající stanicí na trase C, přibližně v severojižním směru v místě křížení ulic Na Pankráci, Budějovická a Na Strži. Za jižním čelem stanice probíhá přestupní chodba umožňující výstup směrem k OC Arkády Pankrác a směrem k objektu Bauhausu, před severním čelem stanice je vysazena přestupní chodba umožňující výstup do stávajících prostor objektu Gemini.

Registrace na webinář