Webinář: Numerická analýza tunelů v anizotropní horninové formaci

22.03.2022

Zveme vás na webinář na téma modelování a numerické analýzy tunelů. 

Přednáška se bude zabývat 3D modelováním skalního masivu s ohledem na přístup "pseudo-diskontinua" modelováním intaktních skalních bloků s pevnými prvky a diskontinuit s prvky rozhraní. Pomocí softwaru je řešen příklad modelování ražby hlubokého tunelu v anizotropní hornině, budou porovnány výsledky a vyhodnocena efektivita metodiky analýzy.

Webinář proběhne 29. 3. 2022 v anglickém jazyce.

Přihlášení a další podrobnosti najdete zde:

Obsah webináře

1. Představení projektu

  • Geomechanické podmínky
  • Stavební technologie
  • Podpůrné systémy tunelu
  • Sekvence výkopů

2. Modelování horniny

  • MKP vs MDP: od spojitého k "pseudodiskontinuálnímu" modelování
  • Kalibrace parametrů

3. Pseudodiskontinuální modelování projektu

  • Modelování skalního podloží
  • Modelování stavu anizotropního napětí in-situ
  • Modelování podpůrných systémů
  • Sekvence výkopů

4. Výsledky a závěr