Patch pro Midas Gen & Design+ 2021 v3.2

06.12.2021


Byly vydány patche pro Midas Gen/Design+ 2021 v 3.2. Opravenou verzi programu si můžete stáhnout níže.

A co v patchi najdete? Byly implementovány následující funkce:

Gen 2021 v3.2

 1. EC8:04/NTC2018: Při výběru možnosti "Návrhový ohybový moment stěny" v "Metodě 2" byl výpočet upraven tak, aby se vypočítal jako moment odpovídající osy.
 2. EC3:05: Úprava výpočtu excentricity účinného průřezu (eNy, eNz) v nesymetrických řezech třídy 4
 3. EC83:05/NTC2018: Úprava vzorce výpočtu únavové smykové odolnosti
 4. EC8:04/NTC2018: Úprava vzorce výpočtu mechanického objemového poměru pro stěnu
 5. EC3:05: Úprava výpočtu efektivní plochy (Aeff) v nesymetrických řezech třídy 4
 6. Upraveno tak, aby byl použit faktor měřítka tuhosti na řez přiřazený funkcí faktoru měřítka tuhosti prvku
 7. Obrys přetvoření>Deformovat: Při výběru skutečné deformace s obecným řezem je tvar deformace upraven tak, aby byl vykreslen hladce
 8. Výsledek návrhu betonu: Úprava popisků ve Výztuž>Smyková výztuž podle nastavení jednotek uživatelem
 9. Kontrola nepravidelnosti tuhosti: Vylepšené zohlednění faktoru kombinace zatížení pro výpočet smykové síly podlaží

Design+ 2021 v3.2

 1. Momentové šroubové připojení: Podporuje funkci importu struktury typu svahu
 2. Momentové šroubové připojení: Oprava výstupu výsledků seznamu členů & Libxl hlášení chyb výstupu


Stahování

 Oficiální patch pro Gen 2021 (v3.2):

Oficiální patch pro Design+ 2021 (v3.2):