Předpjaté kabely

24.04.2020
Definice předpjatého kabelu tabulkou
Definice předpjatého kabelu tabulkou

Pomocí tabulkového editoru je možné vytvářet nebo upravovat parametry předpjatých kabelů. Editace je možné provádět také hromadně. Zejména při větším počtu kabelů v modelu je práce s naší pomůckou velmi efektivní a pohodlná. 

Tabulka pro předpjatý kabel obsahuje definici tečného polygonu v rovině X, Z  a X, Y včetně poloměrů zakružení.  Díky propojení s buňkami pro MCT zápis jsou hodnoty automaticky aktualizovány a je možno je hned použít pro zadání předpjatého kabelu přímo v programu midas.

Pokud chceme definovat nový kabel nebo editovat kabel již zadaný, stačí zkopírovat příslušnou část tabulky do MCT editoru.

V případě kabelu s více vrcholy je možné jednoduše tabulku rozšířit.

Popis hlavních vlastností
  • XLS šablona pro vytvoření výškového a směrového polygonu kabelu
  • Definice hodnot X,Z,R nebo X,Y,R
  • Předpis pro .mct zápis pro vytvoření kabelu v Midas

Doporučení

Pokud máme dostupné výškové a směrové vedení kabelu graficky ve formě polylinie, lze toto převést na tabulkovové hodnoty (např. X,Z,R) a přímo zkopírovat do naší pomůcky..