Předpjatý beton v teorii a praxi - úvod

27.11.2019

Vážení kolegové,
Ve spolupráci s Katedrou betonových a zděných konstrukcí Fakulty stavební ČVUT v Praze pro Vás připravujeme komplexní sérii webinářů zaměřených na navrhování předpjatých betonových konstrukcí. 

Úvodní webinář speciální série Předpjatý beton v teorii a praxi proběhne ve středu 27. 11. 2019 v 15:00 a na jeho přípravě se mimo jiné podílejí Ing. Michal Drahorád, Ph.D. a doc. Ing. Lukáš Vráblík, Ph.D. 

Předpjatý beton v teorii a praxi

Jedná se o šestidílný seminář, který Vás provede problematikou předpjatého betonu od teorie navrhování, přes technologii provádění až po sadu základních úloh. 

 • Proč navrhovat předpjaté konstrukce, základní principy návrhu předpjatých konstrukcí
 • Technologie předpjatého betonu (kabely, kotvení, základní problémy při návrhu a provozu), předem/dodatečně předpjaté konstrukce, monolitické/prefabrikované konstrukce 
 • Účinky předpětí na konstrukce I - Ztráty předpětí 
 • Účinky předpětí na konstrukce II - Návrh předpětí, vliv postupu výstavby 
 • Posouzení předpjatých konstrukcí (MSP/MSÚ) 
 • Praktické příklady předpjatých konstrukcí (v rámci BIM)

Termín konání bude v prvním čtvrtletí roku 2020. Cílem semináře je přiblížit předpjatý beton širšímu plénu projektantů a inženýrů. 

Seminář bude zařazen do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Zajímáte se o problematiku předpjatých konstrukcí z pohledu projektanta, dodavatele technologií nebo výrobků? Kontaktujte nás a sdílejte s námi Vaše zkušenosti, náměty nebo Vaše řešení.

Chcete s námi více diskutovat problematiku výpočtů v sw midas? Staňte se členy naší skupiny na LinkedIn.

Lukáš se během své více jak 15leté kariéry v rámci vědecko-výzkumné a projekční činnosti věnuje mostním konstrukcím a konstrukcím z předpjatého betonu. Pracoval v roli zodpovědného projektanta na návrhu a realizaci významných mostních konstrukcích v ČR a v zahraničí.


Významné projekty:

 • Trojský most v Praze - zodpovědný projektant, HIP, RDS - projekt postupu výstavby, supervize projektu a optimalizace konstrukce;
 • Trenčín, most přes Váh - zodpovědný projektant, RDS - nosná konstrukce, 2 dilatační celky - spřažená předpjatá ocelo-betonová komorová mostní konstrukce a spojitá komorová předpjatá betonová mostní konstrukce;
 • Velemyšleves - zodpovědný projektant, HIP, RDS - letmo betonovaná spojitá rámová konstrukce 

Michal se specializuje na praktické problémy navrhování, hodnocení a prohlídek mostních konstrukcí u nás i v zahraničí. Michal je autorem a spoluautorem řady technických norem a předpisů týkajících se navrhování a hodnocení mostních konstrukcí.


Zkušenosti a reference:

 • Oprava mostu ev. č. D1-075..3 - Píšťský most, zodpovědný projektant - spojitá ocelobetonová konstrukce o třech polích nad původním ŽB obloukovým mostem

 • Posouzení mostu Queens Bridge v Perthu, UK, hlavní inženýr - Spojitá předpjatá letmo betonovaná konstrukce o třech polích s proměnným průřezem

 • Podrobné posouzení a rozšíření železničního mostu Dargan Bridge, Belfast - Spojitá letmo montovaná předpjatá konstrukce s proměnným průřezem

 • Spoluautor TP261 - Integrované mosty, MD ČR 2017

 • Oprava mostu D1-075 (Most Vojslavice)
 • Oprava mostu D11-025 - Přestavba na semi-integrovaný most

Předpjatý beton - aktuální téma dneška

Téma předpjatého betonu se v poslední době dostává do popředí zejména v souvislosti s neutěšeným stavem mostních konstrukcí (nejen) v ČR a jejich poruchami. Pravdou ale je, že technologie předpjatého betonu a její aplikace se u nás vyvíjí už téměř 70 let a za tu dobu prošla velkými změnami. Předpjatý beton pomáhá překonávat subtilními konstrukcemi i velká rozpětí, poskytuje relativně velkou tvarovou variabilitu a přináší možnosti aktivního ovlivnění rozdělení sil a namáhání konstrukce.

Na úvodním webináři této série se podíváme na samotnou podstatu předpjatého betonu a možnosti jeho použití v konstrukcích. V praktické části se zaměříme na základní možnosti použití programu MIDAS Civil a principy řešení ukážeme na příkladu návrhu betonové výškové budovy s předpjatou stropní konstrukcí.

Záznam z webináře bude dostupný na našem kanálu YouTube.