Simulation Of Succes - integrované mosty Arcadis UK

22.05.2020

Řešíte v projektech spolupůsobení mostu s podložím?

Tématu integrovaných mostů se věnujeme dlouhodobě a jeden z dalších MIDAS webinářů Vám ozřejmí, jak se integrovanými mosty vypořádat v Midas Civil. 

Webinářem Vás provede hlavní mostní inženýr Pere Alfaras z firmy Arcadis (UK). 

Nebo se podívejte na záznam našeho webináře s odbornou přednáškou spoluautorů Technických podmínek pro navrhování integrovaných mostů TP 261 Doc. Ing. Marka Foglara, Ph.D. a Ing. Michala Drahoráda, Ph.D.

Najdete jej na našem webu v sekci Technické podpory včetně dalších informací a pomůcek pro Vaši práci v Midas Civil.