Webinář: Analýza sedání mostní opěry matematickým modelováním

07.02.2022

Přednášející: Ing. Karel Zdražil, CSc., Ing. Vojtěch Krejzar

Krajní opěra mostu č. 399 na dálnici D1 přes Husí potok byla od svého vybetonování v r. 2008 průběžně geodeticky monitorována. V srpnu 2021 celkový pokles opěry přesahoval 80 mm. V rámci přepočtu zatížitelnosti mostu byla firmou GEOSTAR, spol. s r.o. provedena numerická analýza sedání mostní opěry, za využití programu Midas GTS NX, s cílem stanovení predikce sedání do budoucna.

Kdy: 22. 2. 2022 ve 13 hodin

Obsahem webináře bude:

  • Stručný přehled postupu při tvorbě modelu
  • Výpočet sedání s časovým průběhem (konsolidace)
  • Zpracování časového průběhu sedání do grafu


Záznam můžete shlédnout zde:

Přednášející

Ing. Karel Zdražil, CSc.
GEOSTAR, spol. s r.o., vedoucí oddělení geotechnických výpočtů

  • Studoval na VUT v Brně v oboru Konstrukce a dopravní stavby, specializace geotechnika
  • 30 let praxe v zakládání mostů a v matematickém modelování 

Ing. Vojtěch Krejzar
GEOSTAR, spol. s r.o.

  • Absolvent VUT v Brně v oboru Konstrukce a dopravní stavby, ústav geotechniky
  • Téma DP: Odvodnění stavební jámy - numerická analýza
  • Pracuje 1 rok ve firmě GEOSTAR, spol. s r.o. jako geotechnik

Firma GEOSTAR, spol. s r.o. patří k předním firmám v oborech inženýrská geologie, geotechnika, laboratorní a polní zkoušky zemin.