Webinář: Numerické modelování dynamických jevů v geotechnice

18.01.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zveme vás na webinář na téma Numerické modelování dynamických jevů v geotechnice. Téma bude představeno na případové studii.

Dynamická analýza je odezva konstrukčního systému vystaveného zatížení měnícím se v čase (dynamické zatížení). Odezvu systému lze získat skutečným měřením vibrací na objektu nebo simulací těchto vibrací pomocí inženýrského programu metody konečných prvků, jako je tomu v tomto případě.

  • Kdy: 25. ledna
  • 1. vysílání: 7:00, 2. vysílání: 12:00 (SEČ)

 Obsah

  • definování seismické interakce podloží-konstrukce (SSI)
  • úloha modelování metodou konečných prvků a typy dynamické analýzy
  • seismické okrajové podmínky a různé typy dynamického zatížení
  • aplikace informací na příkladu ražené piloty

Přihlášení a další informace zde.