Midas Expert - geotechnika

Pracuje 3 roky ve firmě Metroprojekt, studovala na ČVUT FSv, kde získala také praxi v oboru geotechniky. Ve společnosti Metroprojekt se podílela na projektech:Tunel Pohůrka, Tunel Deboreč, Rychlodráha Praha - Kladno, Metro D Praha. Má více než rok praxe s programem Midas GTS NX.

Pracuje 16 let ve firmě Metroprojekt, studovala na ČVUT FSv, kde získala také praxi v oboru geotechniky. Ve společnosti Metroprojekt se podílela na projektech: Prodloužení linky metra A Praha, Tunel Pohůrka, Tunel Deboreč, Metro D Praha nebo Bezbariérové přístupy do stanic metra v Praze. Má více než 10 let praxe s programem Midas GTS NX.

Doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D.
Vedoucí Katedry geotechniky a podzemního stavitelství VŠB-TUO, kde mimo jiné vede řadu předmětů zaměřených na modelování a výpočty geotechnických úloh. Autorka řady odborných publikací. Základní zaměření: geotechnické a podzemní stavitelství, stabilita přírodních a antropogenních svahů, zakládání staveb, inverzní...

Ing. Pavel Marek
Pavel se specializuje na návrhy založení, eventuálně i zajištění stavebních jam. Jako geotechnik působil ve firmách Geostar spol. s r.o., Amberg Engineering Brno, a.s., Geostav spol. s r.o.

Ing. Lukáš Ďuriš, Ph.D.
Odborný lektor geotechnických předmětů na VŠB-TUO, všeobecná stavební praxe ve firmě Subterra a.s., garant předmětu Ražení a vyztužování podzemních a hornických děl. Dlouholeté zkušenosti ve 3D analýze geotechnických konstrukcí v systému Midas GTS NX.