Midas Expert - mosty

doc. Ing. Lukáš Vráblík Ph.D.
Lukáš se během své více jak 15leté kariéry v rámci vědecko-výzkumné a projekční činnosti věnuje mostním konstrukcím a konstrukcím z předpjatého betonu. Pracoval v roli zodpovědného projektanta na návrhu a realizaci významných mostních konstrukcí v ČR a v zahraničí.

Ing. Gabriel Meždej
Projektant mostních konstrukcí ve firmě Cemos s.r.o. Dlouholeté zkušenosti s projektováním mostů ve 3D. Autor programu Easy Bridge pro 3D projektování mostů a liniových konstrukcí.

Ing. Michal Drahorád, Ph.D.
Michal se specializuje na praktické problémy navrhování, hodnocení a prohlídek mostních konstrukcí u nás i v zahraničí. Michal je autorem a spoluautorem řady technických norem a předpisů týkajících se navrhování a hodnocení mostních konstrukcí.