midas FEA NX

Pokročilý systém pro nelineární
a detailní výpočty

Midas FEA NX je nejmodernější software, který definuje nové paradigma pro pokročilé nelineární a detailní výpočty nejen ve stavebnictví. Je specializován na sofistikované výpočty, které jsou požadovány návrhovými normami pro komplexní geometrie.

Unikátní možnosti midas FEA NX umožňují efektivně modelovat složité konstrukce z 2D desek a 3D solidů namísto zjednodušenému použití prutových 1D prvků. Díky tomu budete schopni prováděl lokální analýzu prvků a získáte důkladné a vysoce přesné výpočty, které jsou nezbytné pro projekty, které vyžadují sofistikovaný přístup. 

Popis vlastností

Mimořádná řešení, která způsobí revoluci ve Vašich sofistikovaných výpočtech


Framework

Framework midas FEA NX je navržen tak, aby poskytoval optimální pracovní prostředí jako program založený na Windows. Umožňuje snadný přístup ke všem funkcím souvisejícím s celým procesem vstupu, výstupu, analýzy a také minimalizuje pohyb myšiGeometrické modelování

midas FEA NX umožňuje uživatelům vytvářet vysoce komplexní geometrická data pro přesný model analýzy FE s libovolnými rozměry nebo tvary poskytováním pokročilých geometrických funkcí.

Geometrický model je zásadně tvořen vzájemným propojením různých geometrických entit.


Generování sítě

midas FEA NX poskytuje metody Auto-mesh, Map-mesh a Protrude-mesh pro snadné a pohodlné generování optimálních sítí pro komplexní modely jakékoli konkrétní konfigurace


Řízení analýzy

Jako celkové řešení specializované na detailní a nelineární analýzu struktur podporuje midas FEA NX různé analytické funkce takto:

Lineární statický / Stavební stupeň / Materiál, geometrie, rozhraní nelineární / Dynamický / / Kontakt / Přenos tepla / Hydratační teplo / Stabilita svahu / Stráže / Konsolidace


Post Processing

midas FEA NX nabízí řadu vynikajících grafických zobrazovacích výsledků, včetně vzrušujícího tvůrce animací. Obecné operace účtování jsou řízeny prostřednictvím stromu Post-Work Tree, okna vlastností a panelu nástrojů


Aplikace midas FEA NX

Detailní analýza (lineární, materiálově / geometricky nelineární)

  • Detailní MKP analýza (lineární statická / dynamická analýza betonu a oceli)
  • Analýza vzpěru ocelových konstrukcí s materiálovou a geometrickou nelinearitou

Nelineární analýza betonu, kontaktů a betonářské výztuže

  • Detailní analýza kompozitních konstrukcí (ocel + beton)
  • 3D detailní analýza s ohledem na ocel, beton a výztuž současně
  • Vznik a šíření trhlin v betonových konstrukcích
  • Kompozitní modelování a analýza smykových stěn
  • Podrobná analýza kotevních oblastí

Termoelastická analýza (přenos tepla, hydratační teplo)

Speciální analýzy (kontakty, únava, smršťování a tečení)

Kotevní oblast

Tutoriál modelu kotevní oblasti mostu.

Produktový webinář

Představení nového produktu