midas GTS NX

Řešení pro jakýkoliv projekt

Různé typy geotechnických analýz v jednom modelu

Midas GTS je integrovaný 2D/3D MKP výpočetní program pro analýzu různých geotechnických úloh např. tunelů, zakládání, výkopů, vlivů důlní těžby, interakce spodní stavby s podložím, sedání, proudění podzemní vody, konsolidace a dalších. Preprocesor, postprocesor a výpočetní jádro jsou integrovány v jeden systém bez nutnosti pořízení různých modulů zvlášť pro výpočet jako jsou např. zakládání, tunely, výkopy, proudění spodní vody a dalších. 

Většina geotechnických programů umožňuje provádět pouze jeden typ analýzy, což může znamenat vytvořit více modelů pro několik programů. Například projekty přehrad a hrází často vyžadují, aby byly provedeny výpočty průsaků, proudění spodní vody, stability svahů a seismické analýzy. Totéž platí pro výpočet založení a opěrných stěn, kde je vyžadována interakci podloží a analýza deformace a napětí.

S GTS NX již nebudete muset spoléhat na několik různých geotechnických programů, abyste mohli provádět různé analýzy. Získáte možnost k provádění jakéhokoliv typu geotechnické analýzy.

Můžete provádět jak interakci samostatné piloty s podložím, ale také skupiny pilot i komplexní analýzu tunelů v 2D nebo 3D. Rovněž lze provádět lineární statickou analýzu, průsaky, interakci podloží, analýzu stability svahů a širokou škálu dynamických výpočtů.

Pokročilá analýza jednoduše

Interakce konstrukce s podložím bez námahy

Interakce konstrukce s podložím je zásadní pro návrh skupiny pilot, zesílení svahů výztuhami,a seizmickou analýzu výškových budov a spodní stavby mostních konstrukcí. Mnoho MKP programů má schopnost analyzovat interakci podloží, ale jejich výpočetní funkce jsou omezené pro složitější geometrii. Výpočty jsou často náročné úlohy i s ohledem na výpočetní čas zvláště pro programy, které nemají funkce pro urychlení zadávání vstupních dat. 

Složité modely, jednoduché modelování

Bezprecedentní jednoduchost při modelování

GTS NX disponuje funkcemi hybridního generování sítě, která využívá optimální kombinaci šestistěnových (hexahedron) a čtyřstěnových (tetrahedron) prvků. Hlavní výhodou použití hexahedron prvků je to, že poskytují přesnější výsledky než tetrahedron prvky; a výhodou použití tetraedrických prvků je to, že jsou efektivnější pro modelování ostřejších křivek a rohů pro složité geometrie. GTS NX je schopen využívat jak tetraedrální, tak i hexaedronové prvky aniž by to zvyšovalo nároky na modelování nebo rychlost výpočtu.

Přesný tvar terénu

V pár jednoduchých krocích

Modelování skutečného tvaru terénu pomocí základních CAD příkazů, může být úloha i na několik hodin. Obvykle se přistupuje k idealizaci a zjednodušení skutečného tvaru, což vede k nepřesnosti již při vytváření modelu. GTS NX disponuje terénním geometrickým nástrojem (TGM), který automaticky převádí topografické mapy na objekty, se kterými GTS NX dokáže pracovat. S TGM můžete snadno vytvářet složité, podrobné 3-rozměrné povrchy obrysu během několika sekund. GTS NX je také vybaven průvodcem "Bedding Plane", který umožňuje snadné modelování nerovných vrstev půdy. Můžete přímo zadat Váš geologický profil v definovaných souřadnicích. Program automaticky provede extrapolaci mezi jednotlivými body geologických profilů.

Vyšší úroveň analýzy s fázemi výstavby

Jeden soubor pro všechny případy fází výstavby

Při provádění analýzy s fázemi výstavby je často nutné vytvořit více modelů, které porovnávají účinky různých aspektů návrhu. Tento proces je obzvláště těžkopádný díky nutnosti otevřít samostatný modelový soubor pro každý případ analýzy. GTS NX překonává toto omezení svou jedinečnou schopností modelovat v jednom souboru více případů analýzy stavby. Tato funkce umožňuje přímo porovnávat výsledky různých typů analýz a určit optimální návrh pro Váš projekt. 

Průkazné a jasné výsledky

Logické a jasné uspořádání výsledků

GTS NX je vybaven silným nástrojem pro zpracování výsledkových dat, který umožňuje rychle třídit rozsáhlá výsledková data a vytvářet přehledné, ale i podrobné a vysoce kvalitní výstupy. Postprocesor umožňuje grafické zobrazení výsledků v 3D obrysech. Postprocesor také obsahuje různě nastavitelné filtry, takže můžete snadno získat požadované výsledky podle fází výstavby, analýzy časové historie, souřadnic a dalších kritérií. Všechny výsledky jsou přehledně a uspořádány ve formě grafů i tabulek. Údaje o výsledcích mohou být poté uspořádány do souboru PDF prostřednictvím generátoru reportů, který vám umožní přímo vytvářet Vaše dokumenty statických výpočtů.