midas MeshFree
MESH FREE makes you FREE

MeshFree je špičková návrhová a výpočetní technologie vyvinutá jako společný projekt firmy midas IT a Samsung Elektronics.

MeshFree provádí konečně prvkovou analýzu přímo na původním CAD modelu bez nutnosti meshování.

MeshFree vás osvobozuje od všech potíží dnešního designu a softwarů pro analýzu.
Jednoduchý, ale komplexní

Zdá se vám, že dlouho čekáte pouze na jeden výsledek analýzy?

Konstrukční inženýři v průzkumu oznámili, že vynakládají až 70 % svého času na idealizaci, čištění geometrie a vytváření sítě.

Nyní můžete ušetřit celou tuto dobu a soustředit se na inovace.

MeshFree je tu pro vás


Tradiční FEA vs. midas MeshFree

 • Generování sítě závisí na geometrii
 • Zjednodušení a vyčištění geometrie potřebné pro tvorbu vysoce kvalitní sítě
 • Automatizované zpracování způsobuje problémy a omezení kvality sítě
 • Jednoduchá a na tvaru nezávislá mřížka na pozadí
 • Stejný postup analýzy bez ohledu na složitost geometrie
 • Odstranění neefektivnosti
 • Technologie vyvinutá speciálně pro analýzu ve fázi návrhu

Komplexní nástroj pro návrh

Model se složitou geometrií nebo složitými sestavami lze nyní snadno analyzovat a simulovat.


Snadný, ale spolehlivýNeváhejte se naučit nový software?

Zopakovali jste stejný postup znovu a znovu pouze na základě vlastních zkušeností?

Teď nemusíte. MeshFree je tu pro vás.

Jednoduchý a intuitivní třístupňový proces

KROK 1. Import 3D CAD modelu

Přímé CAD rozhraní

 • Podporovány jsou všechny komerční CAD soubory
 • Automatické zadávání informací o materiálech definovaných v souboru CAD
 • Automatické určení typu kontaktu mezi díly montážních modelů

KROK 2. Zadání zatížení a okrajové podmínky

Průvodce zadání okrajových podmínek a zatížení

 • Zadání zatížení a okrajových podmínek
 • Přiřaďte okrajové podmínky přímo CAD modelu
 • Dostupné různé statické, dynamické a tepelné zatížení

KROK 3. Analýza a výsledky

Analýza a ověření výsledků pomocí nejnovějších výpočetních technologií

 • Přímá analýza z CAD modelu
 • Snížení celkové doby analýzy udržující vysokou úspěšnost analýzy ve srovnání s konvenční metodou FEM
 • Různé funkce post-processoru pro vaše pohodlí


Automatické aktualizace po úpravě návrhu

Ověřte si výkon automatického uvažování změn v neustále se měnícím procesu návrhu

Hlavní body automatické aktualizace

Automaticky reflektuje upravený model.

Zatížení a okrajové podmínky zůstanou konstantní i po aktualizaci modelu.

Importujte model a proveďte analýzu najednou.

Přímá analýza modifikovaného modelu. Není třeba opakovat všechny kroky procesu.

Aplikujte midas MeshFree na veškeré oblasti strojírenství

Prohlédněte si možnosti analýzy v midas MeshFree

midas MeshFree poskytuje výkonné výpočetní nástroje a optimalizační návrhové techniky potřebné pro efektivní práci během fáze návrhu.

Lineární statika

Standard

Modální analýza

Standard

Přenos tepla

Standard

Tepelné napětí

Standard

Únava

Standard

Optimalizace

Standard

Nelineární statika

Advanced

Response Spectrum

Advanced

Transient Response

Advanced

Frequency Response

Advanced

Random Response

Advanced

MeshFree, spolehlivé řešení

MeshFree je špičková návrhová a výpočetní technologie vyvinutá jako společný projekt firmy midas IT a Samsung Elektronics.

midas MeshFree je spolehlivý, efektivní a přináší testovanou přesnost min 96% a shodu se stávajícími výsledky FEM analýzy.


NAFEMS - teoretické hodnoty a verifikace

Scordellis-Lo klenutá klenba
(gravitační zatížení)

Svislá deformace v uzlu A [ft]
Reference - 0.3024
MeshFree - 0.3025
% Rozdíl (MeshFree/Teorie) 0.04%

Eliptická membrána
pod rovnoměrným vnějším tlakem

Napětí_yy v bodě A
Reference 92.7 MPa
MeshFree 92.6 MPa
% Rozdíl
(MeshFree/Teorie)
0.11%

Dvojrozměrný přenos tepla
S prouděním

Teplota v bodě E
Reference 18.3
MeshFree 18.1
% Rozdíl
(MeshFree/Teorie)
1.10%

Porovnání s FEM výsledky

Model MESHFREE FEM
Výsledky 1st Mode 24.8 Hz 1st Mode 24.8 Hz
2st Mode 24.9 Hz 2st Mode 25.0 Hz
Max. posunutí 0.0733 mm Max. posunutí 0.0730 mm
Max. napětí 2.86 MPa Max. napětí 2.90 MPa
Model MESHFREE FEM
Výsledky (Max. templota) 144 (°C) 142 (°C)
Model MESHFREE FEM
Výsledky (Max. templota) 42.7 (°C) 43.7 (°C)

Porovnání s praktickým modelem

MESHFREE
Max posunutí
FEM
Max posunutí
0.197 mm 0.197 mm
MESHFREE
Max posunutí
FEM
Max posunutí
0.3016 mm 0.3033 mm
MESHFREE
Max posunutí
FEM
Max posunutí
0.55 mm 0.56 mm
MESHFREE
Max posunutí
FEM
Max posunutí
- 20.0 mm - 21.0 mm

Najděte perfektní verzi MeshFree právě pro Vás

Hlavní funkcionalita Pod-funkcionalita Free Standard Advaced
CAD Import Neutrální formáty souborů
(Parasolid/STEP)
ANO ANO ANO
Přímý interface se všemi CAD modely NE ANO ANO
Analýzy Lineární statika ANO ANO ANO
Modální analýza ANO ANO ANO
Přenos tepla ANO ANO ANO
Teplotní napětí NE ANO ANO
Únava NE ANO ANO
Optimalizace NE ANO ANO
Auto-update pro revize návrhu NE ANO ANO
Dynamika NE NE ANO
Nelineární statika NE NE ANO
Materiálové vlastnosti DB materiálů Pouze ruční zadání 500 500
Auto-update materiálových CAD dat
(bude vyvinuto v 2019)
NE ANO ANO
Elasto - Plastický materiál NE NE ANO
Kontakty Svary, pokluzy ANO ANO ANO
Obecné (Lineární statika) NE ANO ANO
Nelineární (obecný, Rough)
(bude vyvinuto 2019)
NE NE ANO
Šroub nebo bodový svar NE NE ANO
Okrajové podmínky a zatížení Zatížení ANO ANO ANO
Podpory ANO ANO ANO
Tuhá ramena & pružiny NE ANO ANO
Výkon Počet jader Bez omezení Bez omezení Bez omezení
Přístup k RAM max. 0.5 GB Bez omezení Bez omezení
Post-processor Animace NE ANO ANO
Porovnání pro modifikace návrhu
(hmotnsot, napětí a deformace)
(bude vyvinuto v 2019)
NE ANO ANO

* Výše uvedený plán vývoje lze změnit bez předchozího upozornění