midas SoilWorks
SoilWorks pokrývá celou škálu geotechnických aplikací s moderními a rozvinutými funkcemi pro rychlé modelování a vyhodnocení výsledků. Pomocí aplikace SoilWorks můžete pohodlně provádět všechny geotechnické analýzy na jediné, komplexní a snadno použitelné platformě.

Pracujte chytře a efektivně

Používejte pokročilé automatické funkce pro tvorbu geometrie

Funkce SoiWorks jsou navrženy tak, aby Vám co nejvíce usnadnily a pomohly provést Vaše geotechnické modelování a analýzu a překonaly běžnou časovou neefektivitu. Modelovací rozhraní SoilWorks se skládá z příkazů založených na CAD, které jsou založeny na standardních funkcích CAD modelování, které nejvíce používají inženýři. To vám umožňuje vytvářet výkresy přímo v samotném programu, aniž byste museli naučit nové a složité rozhraní.

Vlastnosti prvků, síť konečných prvků a okrajové podmínky lze automaticky přiřadit čarovým entitám Vašeho výkresu. Tyto funkce ušetří značné množství času a úsilí během procesu modelování, zejména u projektů se složitou geometrií. Rozsáhlé konstitutivní modelová databáze, která obsahuje paletu široce používaných modelů, včetně pružných modelů pro analýzu konstrukcí podzemních staveb, Mohr-Coulomb modely pro definování smykových namáhání zemin a hornin, Tresca / von Mises modely pro nesoudržné podloží, Hoek-Brown model pro porušení hornin a Drucker-Prager modely pro simulaci plastické deformace půd. SoilWorks také obsahuje rozsáhlou databázi zemin, která obsahuje vlastnosti materiálů pro různé druhy skal a zemin.

Moduly SoilWorks jsou propojeny na univerzální platformě, která umožňuje přenos dat mezi samostatnými soubory s modely. Modely, přiřazené vlastnosti a výsledky lze mezi jednotlivými soubory bez problémů přenášet. Nyní budete moci provádět více typů analýz na stejném projektu, aniž byste museli opakovaně zadávat vstupní data.

Jednoduchá parametrizace

Multi-tasking bez extra úsílí

SoilWorks je vybaven pokročilými parametrickými analytickými funkcemi, které umožňují vytvořit několik modelů v jednom souboru a výsledky analýzy pro každý model se vypočítají současně. To poskytuje významnou výhodu oproti procedurám parametrických analýz jiných programů, které vyžadují neefektivní vytváření samostatných modelových souborů a spouštění samostatných analýz pro každý případ. Všechny výsledky jsou generovány v jediném výstupním souboru, takže můžete snadno třídit výsledky pro každý případ. Tato schopnost je zvláště užitečná pro studie, ve kterých je třeba porovnat výsledky několika případů, aby bylo možné navrhnout konstrukci optimálně. 

Kvalitní a rychlé reporty

Generování výstupů jedním klikem
SoilWorks má pokročilé možnosti generování dokumentu, kterými lze automaticky exportovat a třídit výsledky do souboru MS Word. Automaticky generovaný dokument eliminuje zdlouhavý proces manuální tvorby závěrečného protokolu. Generátor dokumentu může být přímo použit pro proces návrhu, protože umožňuje snadno provést revize Vašeho projektu a pak automaticky generovat aktualizované protokoly, které berou v úvahu aktuální revize.