Webináře - mosty

Programy Midas Civil a GEN umožňují provádět posouzení průřezů pro ŽB i předpjaté konstrukce podle EC2 pro mezní stav únosnosti i použitelnosti. Na webináři budou ukázány postupy, jak posudky provádět včetně jejich výstupu pro statický výpočet.